Forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder

Forhøjet omsætningsgrænse for små og mellemstore momsregistrerede virksomheder De samlede ændringer pr. 1. januar 2014 af omsætningsgrænser og kredittider for moms vises i hovedtræk i dette skema: Store Store Mellem Mellem Små Små Før Efter Før Efter Før Efter Afgiftsperiode Måned Måned Kvartal Kvartal Halvår Halvår Omsætnings- grænse Over 15 mio.…

Læs mere…

Rentesatser for restskat mv. 2013

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2013. Satserne følger af lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013. Rentesatser for 2013 er fastsat til følgende: Renten for dag-til-dag rente…

Læs mere…

Iværksætterselskaber (IVS)

Pr. 1. januar 2014 er det muligt at stifte og få registret et iværksætterselskab, IVS. Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, der opbygger sin kapital gennem selskabets drift. Iværksættere kan stifte selskabet med en selskabskapital på mellem 1 krone og 49.999. Kapitalen opbygges herefter ved, at man opsparer 25…

Læs mere…

Virksomhedspant i brugte biler

Den 1. juli 2013 trådte en ny lov om ændring af reglerne om virksomhedspant og tinglysningsafgift i kraft. Ændringerne er en justering af de hidtidige regler fra 1. januar 2006. Reglerne om virksomhedspant giver erhvervsvirksomheder mulighed for samlet at underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver af visse typer aktiver.…

Læs mere…