Værdigrundlag

Vi er først og fremmest professionelle og vores kundebetjening sker ud fra vort værdigrundlag

    • Kvalitet
    • Nærhed
    • Tillid
    • Troværdighed
    • Effektivitet

Kvalitet indebærer, at vi udfører arbejdet i rette tid og til en pris, som svarer til kvaliteten i ydelsen. Kvalitet opnås ved overholdelse af gældende love og vejledninger mv.

Nærhed er, at vi holder løbende kontakt og lytter til kundernes behov og ønsker og at vi skal kende vores kunders virksomhed og komme med forslag til tiltag – afpasset til kundens behov.

Tillid fås ved, at vi kun leverer ydelser, som vi har forstand på, og ydelsen bliver leveret af vor professionelle medarbejdere, Tillid skabes, idet vi er selvstændige, uafhængige og har tavshedspligt.

Troværdighed opstår, når vi holder det, vi lover, så vi kan bevare vores omdømme som seriøse og velforberedte revisorer.

Effektivitet sker ved, at vi leverer en ydelse, der passer til kunden både i tid og omfang. Effektivitet ifølge Revisorloven kræver, at vi leverer vores ydelse med omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader.