Bogholderi og regnskab

Bogføringsassistance
Mange mindre danske virksomheder har ikke egen bogholderifunktion ud over, at de fører kasserapport over løbende ind- og udbetalinger samt udskriver fakturaer.

Vi er specialister i korrekt og hurtig edb-bogføring på baggrund af de oplysninger, vi får fra vore bogføringskunder. Ved at overlade bogføringen til os, skabes der overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi i form af perioderegnskaber.

Indberetning til offentlige myndigheder
Udarbejdelse af eget bogholderi kræver i dag et indgående kendskab til danske og europæiske momsregler, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, lønsumsafgift, grønne afgifter, refusionsordninger og meget andet. Indberetning af disse oplysninger til offentlige myndigheder kan trygt overlades til os – så vore kunder kan koncentrere sig om at drive deres virksomhed.

Opstart af eget bogholderi
Skulle vore kunder få lyst til selv at prøve kræfter med eget bogholderi, kan vi hjælpe med opstart af bogholderiet herunder anskaffelse af edb samt give gode råd og vejledning ved bogføring af de daglige transaktioner.

Budgettering
Udarbejdelse af budgetter og prognoser samt beregning af konsekvenser ved påtænkte investeringer er et andet væsentligt forretningsområde for os.

Vi kan ikke spå – men vi kan beregne konsekvenserne af vore kunders forventninger til virksomhedens fremtidige drift.

Herigennem får virksomhederne mulighed for at tilpasse deres udvikling.

Udarbejdelse af årsrapport
En gang om året aflægges der en årsrapport.

Vi har det som én af vore hovedopgaver at bistå vore kunder med regnskabsaflæggelsen.

Pengeinstitutternes långivning hviler i vidt omfang på tillid til virksomhedens ledelse og dennes rådgivere – herunder det regnskabsmateriale, der ligger til grund for rådgivningen.

Comments are closed.