Rådgivning

Ejerskifte: Når virksomheden skifter ejer
Der er også brug for assistance, når man skal vurdere en virksomhed, man har tænkt sig at købe. Er alle relevante informationer til stede? Er forudsætningerne rigtige? Er konsekvensberegningerne tilstrækkelige?

Det samme er tilfældet, når indehaveren af virksomheden ønsker at sælge sit livsværk – eller når en kreds af aktionærer ønsker at sælge. Det kan også tænkes, at virksomheden skal sælges til den næste generation. Måske skal næste generation sikres at kunne fortsætte virksomheden ved et uventet dødsfald.

Virksomhedsoverdragelse kræver under alle omstændigheder et særdeles godt kendskab til virksomheden, dens marked og produkter, forretningsgrundlag, nøglepersoner, bogholderi og økonomi. Samtidig kræver rådgivningen også indgående kendskab til selskabsret, skatteret og arve- og gaveafgiftsregler. Vi er som virksomhedens rådgivere i besiddelse af dette.

Skat
Vore kunder arbejder i et samfund i konstant bevægelse. Der indgås aftaler, opereres på nye markeder, udvikles nye produkter og handles virksomheder i et omfang, der vidner om et godt og fremtidsorienteret erhvervsliv.

Her kan vi tilbyde vor viden på alle normale forretningsområder for vore kunder – og skulle den viden ikke slå til, har vi et godt net af kontakter inden for andre fagområder.

Skat er en af de faktorer, der påvirker såvel vor private økonomi som virksomhedens dispositioner mest. Skatterådgivning omfatter ikke blot privates og virksomheders korrekte opgørelser af skattepligtig indkomst, men også en aktiv planlægning, der såvel på kort som på lang sigt fører til skattebetalinger, der passer til virksomhedens pengestrøm og indtjeningsforløb.

Ajourført viden
Vi får løbende uddannelse om skat, og de nødvendige moderne hjælpemidler er til rådighed.

Kontakt til skatteeksperter
Ud over den ekspertise vi selv gennem uddannelse, efteruddannelse og praktisk erfaring besidder, har vi samarbejde og løbende kontakt med flere af landets absolut førende skatterådgivningsfirmaer, hvis viden står til vore kunders disposition.

Moms og afgifter
Vi assisterer ofte vore kunder på andre skatte- og afgiftsområder, så som bo-, arve- & gaveafgift, moms, lønsumsafgift, energiafgifter mv.

Kontakt til pengeinstitut
Vi er vore kunders naturlige rådgiver i forhandlinger med pengeinstitutter og andre långivere, ligesom vi ofte er bisiddere for vore kunder i mange andre forhandlingssituationer.

Betalingsordninger
Skulle disse problemer opstå, er vi uddannede til at medvirke som fagkyndige ved tilvejebringelse af betalingsordninger og lignende.

 

Comments are closed.