Forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder

Forhøjet omsætningsgrænse for små og mellemstore momsregistrerede virksomheder

De samlede ændringer pr. 1. januar 2014 af omsætningsgrænser og kredittider for moms vises i hovedtræk i dette skema:

Store Store Mellem Mellem Små Små
Før Efter Før Efter Før Efter
Afgiftsperiode Måned Måned Kvartal Kvartal Halvår Halvår
Omsætnings-
grænse
Over 15 mio. kr. året Over 50 mio. kr. året 1-15 mio. kr. året 5-50 mio. kr. året Ikke over 1 mio. kr. året Ikke over 5 mio. kr. året
Frist for at angive og betale moms Den 25. i måned efter afgifts-
periode
Den 25. i måned efter afgifts-
periode
Den 10. i 2. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode


Overgangsregel for at forblive på en kortere afgiftsperiode

Virksomheder, der går fra kvartal til halvår som afgiftsperiode, vil i perioden indtil medio februar 2014 modtage en afgørelse fra SKAT herom.

Efter gældende regler kan en virksomhed, der omregistreres til en længere afgiftsperiode, ansøge om en kortere afgiftsperiode. Ansøgningen skal sendes til SKAT senest 1 måned, før ændringen ønskes iværksat, og virksomheden kan herefter ikke ansøge om at få ændret afgiftsperioden inden for de følgende to år.

Fremrykningen af forhøjede omsætningsgrænser har tilbagevirkende kraft for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014. For at give virksomhederne tid til at ansøge om en kortere afgiftsperiode, skal ansøgning herom være fremsat senest den 1. marts 2014 for at få virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014. Hermed har virksomhederne mindst 14 dage til at ansøge om en kortere afgiftsperiode.

På grund af det korte tidsrum for at få ansøgt og iværksat de kortere afgiftsperiode udsteder SKAT ikke en manuel tilladelse til de virksomheder, der får imødekommet ansøgning om en kortere afgiftsperiode pr. 1. januar 2014. Disse virksomheder vil kun få et ajourført registreringsbevis, hvor den kortere afgiftsperiode vil fremgå og det er fastsat, at virksomheden ikke kan søge om ændret afgiftsperiode i de følgende to år. Samtidig vil SKAT sørge for, at virksomheden bliver omregistreret maskinelt til den relevante kortere afgiftsperiode.

Comments are closed.