Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger

Tidligere har spillehaller m.v. haft mulighed for nedslag i spilleafgiften for gevinstgivende spilleautomater ved udlodning til almennyttige og velgørende foreninger.

Fra 1. januar 2016 blev denne mulighed ophævet. Derfor er der blevet indført en midlertidig tilskudsordning for de almennyttige og velgørende foreninger, der har modtaget udlodninger fra spillehaller i 2014, så det sikres, at disse foreninger kan søge om tilskud. Fristen for at søge om tilskud for 2016 er 1. februar 2016.

For at kunne få tilskud, skal de almennyttige foreninger m.v. have modtaget udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, hvor spillehallen samtidigt har fået nedslag i den afgift, spillehallen har betalt til staten.

Det gælder for almennyttige og velgørende foreninger m.v., der enten:

  • Er omfattet af ligningslovens § 8 A
  • Har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 eller
  • Er arrangør af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomine og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker.

De tilskudsberettigede foreninger kan ansøge om et tilskudsbeløb, der svarer til det gennemsnitlige udlodningsbeløb, foreningen har modtaget fra spillehaller i årene 2012-2014.

Overstiger de ansøgte beløb den afsatte pulje, reducerer SKAT de enkelte tilskud forholdsmæssigt med samme procentsats.

Hvis der viser sig at være overskydende midler i den afsatte pulje for det pågældende år, kan foreningerne modtage mere i tilskud end det ansøgte beløb.

Tilskuddene udbetales den 1. juli 2016 til den ansøgende forenings NEM-konto.

Comments are closed.