Bukkejagten kan give skattemæssige konsekvenser

Kend til de skattemæssige konsekvenser ved at arrangere bukkejagt for forretningsforbindelser

Bukkejagten starter den 16. maj, og mange virksomheder vælger at invitere forretningsforbindelser med jagttegn med på jagt. Frem for andre udflugter som golf, teater eller fodbold.

Når jagten er arrangeret som en dagsjagt

Når jagten er arrangeret som en dagsjagt for forretningsforbindelser, kan virksomheden normalt fratrække de hermed forbundne udgifter som repræsentation med begrænset fradragsret (25 %). Der vil blive lagt vægt på, at der er tale om et enkeltstående jagtarrangement, og at der ikke deltager private venner. Momsen kan ikke fradrages.

Jagtkonsortier kan også give skattemæssige udfordringer

Nogle virksomheder vælger derimod at deltage i et jagtkonsortium med mulighed for at deltage i flere jagter i en ofte flerårig periode. Dette kan meget nemt give skattemæssige udfordringer. Her formodes det nemlig, at jagten også benyttes privat af indehaveren og primært sker i dennes interesse, idet den løbende jagtleje ikke sigter mod et konkret repræsentationsarrangement. Indehaveren vil i sådan en situation blive beskattet af de udgifter, som indehavers virksomhed har betalt for deltagelse i jagtkonsortiumet.

Ejer I en ejendom der kan benyttes til jagt?

Ejer selskabet eller virksomheden en ejendom, der kan benyttes til jagt, vil hovedaktionæren eller indehaveren som udgangspunkt blive beskattet af fri jagt med et beløb svarende til, hvad virksomheden kunne have opnået ved at udleje jagten til tredjemand.

Planlægger I en jagtrejse?

Der findes ingen eksempler på, at deltagere i enkeltstående jagter er blevet beskattet af værdien af jagten. Dog kan jagtrejser – til for eksempel udlandet – af betydelig værdi være skattepligtige for deltagerne.

Få rådgivning i dag om skat og firma arrangementer

Har jeres virksomhed brug for vejledning om skattekonskvenser i forhold til firma arrangementer for jeres kunder?

Kontakt os på telefon 49 26 69 95

About Leif Munck

Jeg er direktør og daglig leder i Revisor-Partner ApS har en stor passion og interessse for Webshop´s samt den udvikling der sker, mine fritids interesser er veteranbiler og har derfor siden 2009 været indehaver af www.veterandele.dk, hvor du kan finde alt i reservedele, tilbehør og materialer til veteranbiler.

Comments are closed.