Fradrag for rejseudgifter

Fradrag for rejseudgifter

Selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere, der som følge af afstanden mellem et givent midlertidigt arbejdssted og den sædvanlige bopæl, ikke kan overnatte på den sædvanlige bopælsadresse, kan få fradrag for udgifter til rejse til det midlertidige arbejdssted, herunder udgifter i forbindelse med selve opholdet.

Man kan vælge at få fradrag for de faktiske rejseudgifter, som kan dokumenteres, eller vælge at få fradrag efter standardsatserne for skattefri rejsegodtgørelse. Det er dog en betingelse for fradrag, at rejsen har varet i mindst 24 timer.

Hvis rejsen både har haft forretningsmæssig og privat karakter, vil der altid kunne opnås fradrag for udgifter svarende til den erhvervsmæssige del.

Såfremt man vælger at få fradrag i henhold til standardsatserne, skal man ikke kunne dokumentere størrelsen af de udgifter, man har afholdt.

Fradraget i et indkomstår kan maksimalt udgøre 26.200 kroner, hvilket er satsen for 28.000 kr. i 2019 (27.400 kr. i 2018).

Standardsatserne i 2019 er følgende:

  • Kost og småfornødenheder: 509 kroner/døgn (2019)
  • Logi: 219 kroner/døgn med overnatning (2019)

Disse satser er gældende uanset, om man rejser i Danmark eller udlandet.

Har arbejdsgiveren afholdt lønmodtagerens faktiske rejseudgifter til kost efter regning, og arbejdsgiveren ikke herudover har udbetalt en 25%-godtgørelse til dækning af rejseudgifter til kost og småfornødenheder, kan lønmodtageren tillige fradrage 25% af satsen for kost og småfornødenheder.

Ud over ovenstående har man mulighed for at få fradrag for befordring mellem hjemmet og det midlertidige arbejdssted.

About Leif Munck

Jeg er direktør og daglig leder i Revisor-Partner ApS har en stor passion og interessse for Webshop´s samt den udvikling der sker, mine fritids interesser er veteranbiler og har derfor siden 2009 været indehaver af www.veterandele.dk, hvor du kan finde alt i reservedele, tilbehør og materialer til veteranbiler.

Comments are closed.