Købers CVR-nummer skal anføres på elregningen fra 1. april 2016

Fra den 1. april 2016 indføres der supplerende krav for godtgørelse af elafgift. Kravene hænger sammen med Engrosmodellen, der træder i kraft den 1. april 2016.

Som dokumentation for godtgørelse af elafgift skal fakturaen fra el-leverandøren fremover indeholde følgende oplysninger:

  • Udstedelsesdato
  • Sælgers navn og adresse
  • Varemodtagers købers (navn)
  • Leveringssted
  • Aftagenummer
  • Afgiftens størrelse per aftagenummer
  • Købers CVR-nummer eller SE-nummer

Ud over disse krav til fakturaen er momsregistrerede virksomheders ret til godtgørelse af elafgift betinget af, at det fremgår af købsaftalen, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af købers CVR-nr. eller SE-nummer.

Det er den momsregistrerede virksomheds eget ansvar at oplyse sit CVR-nummer eller SE-nummer til el-leverandøren.

Virksomheder, der leverer elektricitet, herunder virksomheder, der er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, skal mindst en gang om året oplyse momsregistrerede virksomheder om størrelsen af elafgift på den leverede elektricitet.

About Leif Munck

Jeg er direktør og daglig leder i Revisor-Partner ApS har en stor passion og interessse for Webshop´s samt den udvikling der sker, mine fritids interesser er veteranbiler og har derfor siden 2009 været indehaver af www.veterandele.dk, hvor du kan finde alt i reservedele, tilbehør og materialer til veteranbiler.

Comments are closed.