Har du styr på din bogholder?

Jeg mener faktisk, at man bør gøre opmærksom på at der er mange  opfattelser af hvordan et samarbejder mellem bogholder og kunde  bør være og ikke mindst, hvordan offentlige myndigheder opfatter et samarbejde.

I modsætning til revisorer og advokater hvor der er lovbestemmelser og standarder om aftalte  kunde forhold, såsom honorar og aftalegrundlag, forsikring m.v.

For så vidt angår bogholder forefindes der ikke en tilsvarene lovregulering, derfor er det meget svært at gennemskue hvad der enten er gældende regler og aftaler, når man som kunde indgår et samarbejdet, og hvem har ansvaret for om virksomhedes moms og skatter blive indberettet rettidig.

Ved  uoverensstemmelser mellem bogholder og kunde er der reelt kun en mulighed for at får vurderet forholdet, og det er ved civilt søgsmål og behandling i retssystemet, idet der ikke findes nogen form for klagemuligheder.

Her har vi lavet en liste over hvad du skal tage stilling til og gode råd inden du indgår samarbejdet med en eksternt bogholder

 • Hvad er din opgave i forhold til din bogholder ?
 • Afstem forventningerne til, hvordan dit regnskab skal føres.
 • Skal bogholderen foretage bogføringen hos dig i virksomheden ?
 • Skal bilagsmaterialet sendes, og/eller skal bilagene scannes ?
 • Hvilket bogføringssystem skal anvendes for din virksomhed, og skal det være det samme som revisors ?
 • Der er bilag af privat karakter.
 • Der er udgifter, hvor der skal ske en afklaring af eventuelt eget vareforbrug
 • Der er bilag/udgifter, hvor der skal foretages fordeling mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse
 • Der er bilag for køb af driftsmidler, hvor der skal tages stilling til afskrivning og eventuel fordeling
 • imellem erhvervsmæssig og privat andel
 • Der er hævninger og indbetalinger på virksomhedens bankkonto, hvor der mangler indtægts-/og udgifts bilag.

Når du indgår en aftale med en bogholder, er det vigtigt, at I har en klar aftale om, hvem der har ansvar for de forskellige opgaver.

Det er derfor vigtigt at have en skriftlig aftale med sin bogholder

En sådan samarbejdsaftale kan skal beskrive din bogholders opgaver.

 • Honorar fast eller timeløn?
 • Hvilket materiale du skal aflevere?
 • Hvem foretager kasse/bankafstemning?
 • Hvornår bilagsmaterialet skal afleveres? Så der er god tid til de enkelte tidsfrister som f.eks momsindberetning.
 • Hvem der indberetter moms og skat?
 • Du kan aftale med din bogholder, at han/hun bliver autoriseret med MitID til at foretage dine pligtindberetninger til SKAT. Lad dem aldrig benytte din egen MitID, ved autorisation kan man altid se hvem der har gjort hvad.
 • Vælg altid en bogholder med en erhvervs ansvarsforsikring.
 • Uanset hvad I aftaler, er ansvaret dog altid dit som virksomhedens indehaver.
 • De tal, som din bogholder indberetter, vil altid være dit ansvar. Det gælder såvel indberetning af moms og øvrige pligter, herunder skat for eventuelle ansatte.

Revisor-partner/Leif Munck

About Leif Munck

Jeg er direktør og daglig leder i Revisor-Partner ApS har en stor passion og interessse for Webshop´s samt den udvikling der sker, mine fritids interesser er veteranbiler og har derfor siden 2009 været indehaver af www.veterandele.dk, hvor du kan finde alt i reservedele, tilbehør og materialer til veteranbiler.

Comments are closed.