Udvidet selvangivelse?

Udvidet selvangivelse? – Ingen årsopgørelse 14. marts 2016, men derimod et servicebrev

Den 14. marts 2016 kan hovedparten af de danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2015 på TastSelv Borger.

Alle har pligt til at kontrollere, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte. Hvis alt er korrekt, skal man ikke foretage sig noget.

En eventuel overskydende skat vil blive indsat på NemKontoen den 12. april 2016 (op til 100.000 kroner). Er den overskydende skat på mere end 100.000 kroner, bliver årsopgørelsen kontrolleret manuelt af SKAT inden udbetaling.

I perioden 14. marts – 1. maj 2016 skal eventuelle rettelser eller tilføjelser indtastes. Såfremt korrektionerne er indtastet senest den 30. marts 2016, vil ændringerne komme med i den årsopgørelse, der danner grundlag for udbetaling af eventuel overskydende skat den 12. april 2016.

Dem, der har en udvidet selvangivelse, kan ikke finde en årsopgørelse i TastSelv den 14. marts 2016, men kun et servicebrev. Der skal selvangives inden, der kan dannes en årsopgørelse. Fristen for at selvangive er den 3. juli 2016.

Uanset om de oplysninger, der fremgår af servicebrevet, er korrekte eller ej, skal selvangivelsen udfyldes.

Har man en udvidet selvangivelse og er gift, vil ens ægtefælle heller ikke kunne finde en årsopgørelse på TastSelv. Her vil der være en servicemeddelelse med oplysninger, som skal kontrolleres. Hvis der ikke er rettelser eller tilføjelser til denne servicemeddelelse, skal man ikke foretage sig yderligere. Eventuelle korrektioner til servicemeddelelsen skal indtastes senest den 3. juli 2016. Ægtefællens årsopgørelse vil være at finde så snart, man selv har selvangivet.

About Leif Munck

Jeg er direktør og daglig leder i Revisor-Partner ApS har en stor passion og interessse for Webshop´s samt den udvikling der sker, mine fritids interesser er veteranbiler og har derfor siden 2009 været indehaver af www.veterandele.dk, hvor du kan finde alt i reservedele, tilbehør og materialer til veteranbiler.

Comments are closed.