Fristen for betaling af acontoskat nærmer sig

Den ordinære acontoskat betales to gange om året i lige store rater. Selskabet kan se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne bliver beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

Betalingsfristerne for både ordinær og frivillig acontoskat er 20. marts og 20. november, men da disse dage falder på søndage i 2016, er fristen i indeværende år rykket til førstkommende bankdag – hhv. 21. marts 2016 og 21. november 2016. Betalingsfristen for tredje frivillige acontoskatterate er den 1. februar efter indkomståret.

Selskabet betaler via Skattekontoen.

Hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt, kan selskabet betale frivillig acontoskat. Det kræver blot, at den frivillige acontoskat først indberettes i TastSelv Erhverv. Hvis ændringerne ikke indberettes før, man betaler, risikerer man, at betalingen returneres. Den frivillige acontoskat kan først ses på Skattekontoen dagen efter, at indberetningen er gennemført.

Er acontoskatteraten derimod sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte raten ned i TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest ved betalingsfristen.

About Leif Munck

Jeg er direktør og daglig leder i Revisor-Partner ApS har en stor passion og interessse for Webshop´s samt den udvikling der sker, mine fritids interesser er veteranbiler og har derfor siden 2009 været indehaver af www.veterandele.dk, hvor du kan finde alt i reservedele, tilbehør og materialer til veteranbiler.

Comments are closed.