Bogholderi og regnskab

Bogføringsassistance

Mange mindre danske virksomheder har ikke egen bogholderifunktion ud over, at de fører kasserapport over løbende ind- og udbetalinger samt udskriver fakturaer.

Vi er specialister i korrekt og hurtig edb-bogføring på baggrund af de oplysninger, vi får fra vore bogføringskunder. Ved at overlade bogføringen til os, skabes der overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi i form af perioderegnskaber.

Indberetning til offentlige myndigheder

Udarbejdelse af eget bogholderi kræver i dag et indgående kendskab til danske og europæiske momsregler, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, lønsumsafgift, grønne afgifter, refusionsordninger og meget andet. Indberetning af disse oplysninger til offentlige myndigheder kan trygt overlades til os – så vore kunder kan koncentrere sig om at drive deres virksomhed.

Opstart af eget bogholderi

Skulle vore kunder få lyst til selv at prøve kræfter med eget bogholderi, kan vi hjælpe med opstart af bogholderiet herunder anskaffelse af edb samt give gode råd og vejledning ved bogføring af de daglige transaktioner.

Budgettering

Udarbejdelse af budgetter og prognoser samt beregning af konsekvenser ved påtænkte investeringer er et andet væsentligt forretningsområde for os.

Vi kan ikke spå – men vi kan beregne konsekvenserne af vore kunders forventninger til virksomhedens fremtidige drift.

Herigennem får virksomhederne mulighed for at tilpasse deres udvikling.

Udarbejdelse af årsrapport

En gang om året aflægges der en årsrapport.

Vi har det som én af vore hovedopgaver at bistå vore kunder med regnskabsaflæggelsen.

Pengeinstitutternes långivning hviler i vidt omfang på tillid til virksomhedens ledelse og dennes rådgivere – herunder det regnskabsmateriale, der ligger til grund for rådgivningen.


Gratis opstart møde

Vi tilbyder altid et gratis opstarts møde for at sikre, at den rettet kemi er til stede. På mødet vil vi få et overblik over hvilke behov og muligheder der er for dig som potentiel kunde.

Ring i dag på telefon 49 26 69 65

– og aftal dit gratis møde.


PS

Vi er selvfølgelig medlem af FDR – Foreningen Danske Revisorer

Revisor-Partner - medlem af Danske Revisorer

Comments are closed.