Fradrag for rejseudgifter

Selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere, der som følge af afstanden mellem et givent midlertidigt arbejdssted og den sædvanlige bopæl, ikke kan overnatte på den sædvanlige bopælsadresse, kan få fradrag for udgifter til rejse til det midlertidige arbejdssted, herunder udgifter i forbindelse med selve opholdet. Man kan vælge at få fradrag for…

Læs mere…

Har du styr på din bogholder

Jeg mener faktisk at man bør gøre opmærksom på at der er mange  opfattelser af hvordan et samarbejder mellem bogholder og kunde  bør være og ikke mindst, hvordan offentlige myndigheder opfatter et samarbejde. I modsætning til revisorer og advokater hvor der er lovbestemmelser og standarder om aftalte  kunde forhold, såsom…

Læs mere…

Lovpligtig indberetning til Regnskabsstatistikken

I starten af februar vil cirka 7.500 virksomheder få besked om, at de skal indberette regnskabstal til Regnskabs statistikken. Denne årligt tilbagevendende statistik har til formål at belyse dansk erhvervsliv og danne grundlag for analyser, erhvervspolitisk beslutninger og evaluering af den førte erhvervspolitik. Derudover har Regnskabs statistikken betydning for opgørelsen…

Læs mere…

Rentesatser for restskat mv. 2013

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2013. Satserne følger af lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013. Rentesatser for 2013 er fastsat til følgende: Renten for dag-til-dag rente…

Læs mere…

Virksomhedspant i brugte biler

Den 1. juli 2013 trådte en ny lov om ændring af reglerne om virksomhedspant og tinglysningsafgift i kraft. Ændringerne er en justering af de hidtidige regler fra 1. januar 2006. Reglerne om virksomhedspant giver erhvervsvirksomheder mulighed for samlet at underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver af visse typer aktiver.…

Læs mere…