Rentesatser for restskat mv. 2013

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2013.

Satserne følger af lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013.

Rentesatser for 2013 er fastsat til følgende:

  • Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2013 udgør 3,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt.
  • Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2013 udgør 5,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt.
  • Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2013 udgør 0,5 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt.

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2014, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2014, skal der betales en dag til dag-rente.
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2014, skal der betales et procenttillæg.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr. og ikke indbetales inden 1. juli, indregnes 18.300 kr. med tillæg af 5,0 % eller i alt 19.215 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2015. Den resterende restskat på 81.700 kr. med tillæg af 5,0 % eller i alt 85.785 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2014. Bemærk, at første rate forfalder én måned tidligere end sidste år.

Skat påbegynder udbetaling af overskydende skat den 4. april 2014.

Comments are closed.