Stiftelsesdokument og vedtægter ved selskabsstiftelse

I forbindelse med stiftelse af et selskab er der en del formaliteter og juridiske krav, der skal overholdes. Nedenfor er der en kort beskrivelse af nogle af de punkter, der skal tages stilling til.

Det anbefales at få rådgivning af en revisor i forbindelse med en selskabs stiftelse, idet reglerne og kravene kan være mange.

Stiftelsen
I forbindelse med stiftelse af et selskab skal der udarbejdes et sæt vedtægter og et stiftelsesdokument, der blandt andet bestemmer selskabets formål, og om der skal være en bestyrelse.
I stiftelsesdokumentet eller på en efterfølgende generalforsamling vælges bestyrelsen, direktionen og revisoren.
Bestyrelsesmedlemmerne skal angive både bopælsadresser og cpr-numre, ligesom der skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen.
Ved stiftelse af mindre selskaber – som anpartsselskaber – er det muligt at fravælge revisionspligten, og det er valgfrit, om der skal være en bestyrelse.

Ejerbog
Der skal udarbejdes en ejerbog over selskabets ejere. Navne og adresser på dem, der ejer aktier i anpartsselskabet/aktieselskabet skal fremgå af ejerbogen. Fortegnelsen skal revideres, når der sker ændringer. Ejerbogen skal opbevares på selskabets kontor, og SKAT skal have adgang til den på opfordring. Selskabet er forpligtet til at oplyse ejerandele, der er større end fem procent.

Indskudskapital
For anpartsselskaber er indskudskapitalen ved selskabsstiftelse kr. 80.000 (efter 1. januar 2014 er kapitalkravet kr. 50.000), mens den for aktieselskaber er kr. 500.000. Indskuddet kan ske i form af en kontantindbetaling, men det er for både anpartsselskaber og aktieselskaber også muligt at indskyde aktiver i en selskabsstiftelse, for eksempel en bil, driftsmateriel eller et varelager. Indskyder man andet end penge, kaldes det apportindskud.
En forudsætning for, at der kan indskydes andet end penge i et selskab, er, at en revisor vurderer aktivet til en bestemt værdi, og dokumenterer det i form af en revisorerklæring.

Stiftergældsbrev
Hvis der i forbindelse med selskabsstiftelsen indskydes flere penge i et selskab, end der udstedes aktier for, er det vigtigt at registrere det ved selskabsstiftelsen. Det kan ske ved udstedelse af et gældsbrev til stifteren.

Holdingselskaber
I forbindelse med stiftelsen af driftsselskabet kan det være en god idé at stifte et holdingselskab. Det kræver dog, at driftsselskabet udviser overskud med det samme eller inden for kort tid efter stiftelsen.
Et holdingselskab fungerer som en slags pengetank for anpartsselskaber og aktieselskaber og letter eksempelvis administrationsarbejdet ved et generationsskifte.

Comments are closed.