Din virksomhed skal betale regninger på mindst 10.000 kr. digitalt

Som virksomhed skal du betale regninger på mindst 10.000 digitalt for nemmest at undgå at skulle betale, hvis din leverandør snyder med moms og skat.

  • Hvis virksomheden vil betale kontant, kan du ved at sende en besked til os stadig få fradrag og slippe for at betale, hvis leverandøren snyder.
  • Du skal sende beskeden senest 14 dage efter, du har betalt, dog senest en måned efter, du modtog fakturaen.

Hvis du betaler en fast, løbende ydelse for mindst 10.000 kr. om året

Hvis du fast får leveret en ydelse (fx telefoni, rengøring, husleje, vagt, revision eller har en vedligeholdelsesaftale), hvor de enkelte regninger er på mindre end 10.000 kr. inklusiv moms, kan du stadig komme til at betale for snyd, hvis regningerne til den enkelte leverandør er på 10.000 kr. eller mere på et år.

Eksempel:
Hvis du får eksempel får gjort rent for 1.000 kr. om måneden, svarer det til 12.000 kr. på et år, og du skal derfor sørge for at betale digitalt (fx med dankort, via netbank, på posthuset eller i banken) for ikke at miste din fradragsret for skat og undgå at betale, hvis din leverandør snyder med skat og moms.

Betalingsmåder, der tæller som digital betaling

  • Betaling fra konto til konto.
  • Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager.
  • Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut.
  • Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.

Betaling ved checks tæller som kontant betaling

Fra og med den 15. november 2012 tæller betaling med check som kontant betaling. Det skyldes, at en check – selv som crosset – ikke altid hæves af og dermed entydigt identificerer den, der modtager betalingen.

Hvi du har betalt med check i perioden fra og med den 1. juli 2012 til og med den 14. november 2012, hæfter du dog ikke for eventuelt snyd, og du kan også stadig få fradrag. Det skyldes, at de nærmere regler om, hvad der kan sidestilles med digital betaling gælder fra den 15. november 2012.

Restbetaling ved bytte, modregning eller udligning ved mellemregning tæller som kontant betaling

Hvis du ikke betaler fuldt ud med det samme, men der er en restbetaling ved bytte, modregning eller udligning ved mellemregning tæller det som kontant betaling. Du skal indberette disse betalinger i TastSelv senest 14 dage efter betalingen for at få fradrag og undgå at hæfte for eventuelt snyd.

Digital og kontant betaling

Hvis du køber varer og ydelser for 10.000 kr. eller mere og betaler en del af beløbet kontant, har din virksomhed ikke fradrag for den del af købet, der er betalt kontant. Samtidig risikerer du, at din virksomhed skal betale momsen af det kontante beløb til SKAT, hvis sælger ikke afregner som han skal.

Eksempler:
Samlet betaling for varer eller ydelser 15.000 kr., hvoraf 6.000 kr. betales, og 9.000 kr. tages i bytte, modregnes eller udlignes ved mellemregning. Der er ikke krav om digital betaling eller indberetning, idet de 6.000 kr. er under 10.000 kr.
Samlet betaling for varer eller ydelser 15.000 kr., hvoraf 11.000 kr. betales, og 4.000 kr. tages i bytte, modregnes eller udlignes ved mellemregning. Der er ikke krav om digital betaling eller indberetning af de 4.000 kr. Der er krav om enten digital betaling eller indberetning af de 11.000 kr., der skal betales i forbindelse med byttehandlen, som beløb efter modregning eller ved udligning af mellemregningskonti.

Hvis du har taget fradrag for en kontant betaling, som ikke er indberettet

Hvis du har taget fradrag for en udgift på mindst 10.000 kr. inklusive moms og derover, som du har betalt kontant, men ikke indberettet inden for fristen, skal du:

  • Hvis betalingen skete i dette år, skal du regulere det fratrukne beløb tilbage, så du ikke tager fradraget.
  • Hvis betalingen sker efter udløbet af indkomståret, skal du skrive det tidligere fratrukne beløb på som en indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker.

Når du bruger en udenlandsk virksomhed

Hvis det er en udenlandsk virksomhed, der udfører arbejde for dig, skal du desuden bede om dokumentation for, at virksomheden står i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers risikerer du en bøde på 10.000 kr.

Comments are closed.