Familie- og vennetjenester er skattefrie

Hjælper du familie eller venner med småopgaver inden for privatsfæren, (fx indkøb, rengøring, havearbejde eller småreparationer) skal du som udgangspunkt ikke betale skat af det.

 • Ligger tjenesten udover, hvad det er almindeligt at hjælpe med, for eksempel fordi det har en væsentlig økonomisk værdi, skal du betale skat.
 • Får du penge for at hjælpe, eller bytter I arbejdstjenester, så skal du betale skat.
 • Lommepenge til dine hjemmeboende børn er skattefrie.

Du kan hjælpe til hos familie eller venner

Tjenester som udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement er skattefri.

Du kan hjælpe til hos personer, som du har en personlig relation til som for eksempel familie og venner uden at skulle betale skat. Du kan også hjælpe til hos naboer og kollegaer.

Du kan hjælpe med sædvanlige ydelser inden for privatsfæren

Du kan hjælpe med opgaver, som det er normalt at udføre i og omkring hjemmet og i familielivet. Tjenesterne må ikke have en væsentlig økonomisk værdi for modtageren, men det er ikke afgørende, om der er tale om en tilbagevendende ydelse eller en enkeltstående tjeneste.

Du kan for eksempel hjælpe til med:

 • indkøb
 • madlavning
 • strygning
 • vask
 • opvask
 • rengøring
 • vinduespudsning
 • at hente børn i skole eller børnehave
 • børnepasning
 • hundeluftning
 • pasning af dyr
 • tømning af postkasse under ferierejser

Hjælp med almindeligt havearbejde, snerydning eller vedligehold og småreparationer på boligen vil også være skattefrit. Det samme gælder, hvis du hjælper med at fælde et træ i naboens have eller hjælper en god ven med at bygge en carport. Hjælp til sædvanligt håndværksarbejde hos familie og venner vil normalt også være skattefrit.

Hvis en ven eller et familiemedlem inviterer dig til middag og spørger, om du vil tilberede den mad, som er købt ind (fx fordi du er god til det), er det modtagne måltid ikke skattepligtigt. Men at lave mad til andre med det formål at få et gratis måltid mad som modydelse er skattepligtigt.

Du må ikke bytte tjenester

En fast aftale om løbende gensidig udveksling af tjenester kan få karakter af en kommerciel aftale, og så er det ikke længere skattefrit.

Hvis du for eksempel gør rent i din nabos hus en gang om ugen mod, at din nabo så til gengæld løbende giver dig gratis madvarer fra sin butik, er der tale om en organiseret og systematisk byttehandel, og dermed en skattepligtig ydelse. Det samme gælder, hvis du for eksempel er murer og opmurer væggene hos din svoger, som er autolakerer, og så til gengæld omlakerer din bil for dig. At udføre opgaver inden for dit eget erhverv betyder dog ikke nødvendigvis, at du skal betale skat.

Tjenesten skal være ulønnet

Det er en betingelse for en skattefri familie- og vennetjeneste, at der er tale om ulønnet arbejde. Hvis der indgår kontante penge eller for eksempel check, gavekort, tilgodebevis eller lignende, som kan veksles til kontanter, er der tale om løn, som du skal betale skat af.

Lommepenge er dog ikke skattepligtige

Et barn, der bor hjemme, er uanset barnets alder ikke skattepligtigt af kost og logi eller af almindelige leveomkostninger, der betales af forældrene. Mindre pengebeløb – lommepenge – fra forældre til hjemmeboende børn, som hjælper til med rengøring, græsslåning og lignende almindelige huslige gøremål i familiens hjem, er ikke skattepligtige for børnene.

Dette gælder ikke, hvis der er tale om løn for arbejde udført i forældrenes erhvervsvirksomhed, og barnet er fyldt 15 år.

Comments are closed.